Risicoach: veel gestelde vragen

Hieronder hebben we veel gestelde vragen over de Risicoach overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. 

Over de Risicoach

Hoe werkt de Risicoach?

De Risicoach toolkit geeft pedagogisch medewerkers én medewerkers die zich bezighouden met het beleid voldoende kennis, inzicht, onderbouwing, vaardigheden en inspiratie om risicovol spelen succesvol toe te passen in hun kinderopvang. De basis van de toolkit is een online leeromgeving, met ondersteunende materialen en verdiepende trainingen als optionele extra’s. Het doorlopen van de toolkit met je team is voldoende om binnen jouw kinderopvang aan de slag te kunnen met risicovol spelen. 

De Risicoach toolkit is zowel vanaf een smartphone, tablet als desktop te gebruiken, maar werkt het beste op een tablet. In de toolkit zit een ‘kennisboom’, waar medewerkers de hoogte in klimmen om volwaardig Risicoach te worden. Zij kunnen bij hun eerste bezoek aan de kennisboom een keuze maken om door te gaan als Pedagogisch medewerker of als Organisatie (beleid). Naast de algemene informatie die gelijk is in beide varianten, gaat de versie voor de PM’er o.a. dieper in op het begeleiden van kinderen bij risicovol spelen, wanneer en hoe je ingrijpt en op het communiceren met ouders. De versie voor de organisatie (beleid) gaat o.a. meer in op beleidsvorming, de afstemming en implementatie van het beleid en het begeleiden van PM’ers.

De kennisboom bevat in beide versies vier modules, die elk bestaan uit een aantal korte ´activiteiten´. De meeste activiteiten kunnen individueel door alle medewerkers doorlopen worden op een moment dat dit voor hun uitkomt. Per activiteit (bijvoorbeeld een filmpje, een podcast, een tekst of een individuele oefening) kost dit ze gemiddeld 10 minuten. 

De laatste activiteit van elke module is een gezamenlijke activiteit . Deze bevat enkele korte oefeningen om met alle Risicoaches samen (zowel PM’ers als medewerkers die zich bezighouden met beleid) uit te voeren, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg. Deze gezamenlijke activiteit neemt ongeveer 30 minuten per keer in beslag. Door deze activiteit samen uit te voeren, kunnen jullie na de individuele activiteiten de ervaringen bespreken en zo met elkaar weer een stap verder komen als Risicoach.

Aan het einde van een module stellen we de medewerkers (individueel) dan nog enkele vragen, die de informatie uit de betreffende module samenvatten. Op elk moment zijn ter inspiratie de verzamelde voorbeelden en speelsuggesties voor RVS te bekijken. Als de medewerkers alle modules van de Risicoach toolkit doorlopen hebben, ontvangen ze het Risicoach certificaat. Zij zijn dan volwaardig Risicoach! Maar belangrijker; ze weten dan waarom RVS belangrijk is, hoe ze dit succesvol toepassen in jullie kinderopvang en hoe ze het goed onderbouwen naar collega’s, ouders en de inspectie.

Voor wie is de Risicoach bedoeld?

De Risicoach is ontwikkeld voor kinderopvangorganisaties zoals kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. We bieden twee ‘versies’ van de online leeromgeving aan; een daarvan is specifiek ontwikkeld voor de Pedagogisch medewerkers, en de ander is gericht op de Organisatie (medewerkers die zich bezighouden met het beleid). Denk aan beleidsmedewerkers, teamleiders, pedagogisch coaches of kwaliteitsmedewerkers.

Die leeromgeving noemen we de kennisboom, en die bestaat voor beide soorten medewerkers uit vier modules met elk een eigen onderwerp. De basiskennis over RVS wordt in beide versies behandeld. Voor de PM'ers gaat de kennisboom vervolgens in op het in praktijk brengen van RVS. De kennisboom voor de organisatie richt zich meer op het ontwikkelen van een visie en het opnemen van RVS in het beleid. Beide versies besteden ook aandacht aan het communiceren met ouders, inspectie en collega’s.

Kan ik als Gastouderbureau ook gebruikmaken van de Risicoach?

De Risicoach is niet ontwikkeld voor gastouderbureaus of gastouders. Maar onderdelen uit de Risicoach zijn zeker interessant voor deze kinderopvangorganisaties. Denk aan informatie over het begeleiden van de kinderen, het communiceren met de ouders, speelsuggesties en nog veel meer. 
Wil je graag met de Risicoach aan de slag? Dan adviseren wij gastouders te kiezen voor de versie voor Pedagogisch medewerkers. Voor Gastouderbureaus is de versie voor Organisatie het meest geschikt, al is de wetgeving niet hetzelfde. De gezamenlijke activiteiten aan het eind van elke module zal voor gastouderbureaus minder goed uitvoerbaar zijn. 

We zijn al bezig met risicovol spelen. Is het dan nog nuttig om de Risicoach te gebruiken?

Goed om te horen dat jullie hier al bewust mee bezig zijn! Het doorlopen van de Risicoach toolkit kan zeker nuttig zijn, bijvoorbeeld om het beleid en de afspraken nog eens tegen het licht te houden. Om inspiratie op te doen, of de kennisbasis van alle medewerkers te versterken. Of om nieuwe collega's te leren om risicovol spelen aan te bieden en te begeleiden.

Ook al zijn jullie al heel goed bezig, de Risicoach toolkit kan ook voor jullie nog van toegevoegde waarde zijn. Maak een gratis account aan en neem vrijblijvend een kijkje!

In hoeverre voldoet de Risicoach aan de eisen wat betreft de privacy wetgeving? Is de privacy geborgd?

De Risicoach toolkit voldoet volledig aan de huidige eisen ten aanzien van privacy. Kijk hier voor meer informatie over het privacybeleid van VeiligheidNL.

Waarom is de Risicoach ontwikkeld?

VeiligheidNL richt zich op het veiliger maken van de woon- en leefomgeving van o.a. kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. Dat gaat om meer dan alleen fysieke veiligheid. We zetten hiervoor in op beschermen én versterken van het opgroeiende kind. We werken samen met partners en professionals om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot veiliger gedrag. 

De Kinderopvang is een belangrijke partner voor VeiligheidNL, omdat jullie direct met kinderen werken en ook geregeld contact hebben met de ouders. Als er ergens een plek is die geschikt is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een kind, dan is het de kinderopvang wel! 

Uit diverse onderzoeken is de afgelopen jaren echter gebleken dat veel kinderopvangorganisaties behoefte hebben aan ondersteuning bij het thema. Bijvoorbeeld omdat pedagogisch medewerkers soms moeite hebben om een goede balans te vinden tussen uitdagen en beschermen. En hoe ga je om met over-beschermende ouders, verschillende collega's en kinderen? Hoe voldoe je aan de eisen van de inspectie? Hoe begeleid je het spel en wanneer grijp je in? 

De Risicoach toolkit is speciaal ontwikkeld om de kinderopvang hierin te ondersteunen. Het biedt medewerkers voldoende kennis, inzicht, onderbouwing, vaardigheden en inspiratie om risicovol spelen succesvol toe te passen in hun kinderopvang. En daarmee hopen wij bij VeiligheidNL dat zoveel mogelijk kinderen de ruimte krijgen om risicovol te spelen op hun kinderopvang!

Kosten

Wat kost de Risicoach?

De Risicoach kost € 27,50 (excl. BTW) per gebruiker. Hiermee heb je gedurende 1 jaar toegang tot de Risicoach toolkit, voor het aantal gebruikers dat je afneemt. Bij het aanmaken van een organisatie-account geef je het aantal gebruikers binnen jouw organisatie aan. Vanaf 51 gebruikers binnen één organisatie geldt een korting van 10%. Het tarief per gebruiker komt dan neer op € 24,75 (excl. BTW).

Waar is deze financiële bijdrage voor bedoeld?

We vragen een financiële bijdrage voor het gebruik van de Risicoach om de toolkit te kunnen onderhouden en beheren, en om ondersteuning te kunnen bieden aan de gebruikers. Maar ook om te zorgen dat de Risicoach continu up-to-date is en waar nodig doorontwikkeld kan worden.

Aanmelden & accounts

Kan ik eerst een kijkje nemen, voordat ik onze organisatie aanmeld?

Iedereen kan een gratis proefaccount aanmaken op derisicoach.nl. Hiermee heb je beperkt toegang tot de modules en activiteiten, zodat je een beeld krijgt van hoe de Risicoach er uit ziet en wat je er van kunt verwachten.

Om toegang te krijgen tot alle content van de online leeromgeving, kan een organisatie-account aangemaakt worden. 

Hoe meld ik onze organisatie aan?

Vanuit het gratis proefaccount (dat je dus altijd eerst moet aanmaken) kan je jouw organisatie aanmelden. Volg deze stappen: 

 1. Log in bij de Risicoach (gratis proefaccount) 
 2. Ga naar ‘Mijn account’ (door rechtsboven op je voornaam te klikken, of in de paarse navigatiebalk rechts onderin te klikken)
 3. Klik op ‘Ik wil mijn organisatie aanmelden’
 4. Vul alle velden in, die nodig zijn voor de facturatie. 
 5. Vanuit het organisatie-account kan je meerdere locaties aanmaken. Bedenk dus hoeveel medewerkers op elke locatie met de Risicoach gaan werken en vul het totaal aantal accounts in. Je ziet meteen welk bedrag daarvoor gerekend wordt. 
 6. Als je alles ingevuld hebt, klik je op ‘Aanmelden’.
 7. De aanmelding wordt gecontroleerd door een collega van VeiligheidNL. Dit kan maximaal 5 werkdagen duren, maar dit doen wij zo spoedig mogelijk. Na activatie van het organisatie-account ontvang je nog een bevestiging met meer informatie.
 8. Jij bent de organisatie beheerder, en kunt vervolgens locaties aanmaken en collega’s uitnodigen als locatie beheerder of als standaard Risicoach gebruiker. 
Ik mag geen bestelling plaatsen voor mijn organisatie. Hoe kan ik dan toch zorgen dat wij met de Risicoach gaan werken?

Ben jij niet bevoegd om namens jouw organisatie bestellingen te plaatsen (en dus een bedrag uit te geven)? Kies dan vanuit je gratis proefaccount onder ‘Mijn account’ voor de optie: ‘Ik wil mijn leidinggevende op de hoogte stellen van de Risicoach’. Vul daar naam en mailadres van de collega die wel bevoegd is in, en diegene ontvangt een bericht namens jou. Het werkt dan wel goed om deze collega hier ook nog even persoonlijk op aan te spreken, zodat je jouw enthousiasme nogmaals duidelijk kan maken.  

Kan ik later mijn bedrijfsgegevens nog wijzigen?

Je kunt als organisatie beheerder op elk moment de bedrijfsgegevens aanpassen. Dit doe je door in ‘Mijn account’ te klikken op de drie puntjes (…) rechts van de organisatienaam. Pas de gegevens aan die je wilt wijzigen en klik op ‘Opslaan’.

Hoe maak ik een of meerdere locaties aan?

Je kunt als organisatie beheerder een of meerdere locaties aanmaken in jouw organisatie. Voor elke locatie moet minimaal 1 account beschikbaar zijn. Voorbeeld: als je twee accounts hebt aangeschaft, kan je maximaal twee locaties aanmaken. Je maakt een locatie aan door in ‘Mijn account’ te klikken op de drie puntjes (…) rechts van de organisatienaam en vervolgens op ‘Locatie aanmaken’. Vul de naam van de locatie in en het aantal accounts dat je aan deze locatie wilt toewijzen, en klik op ‘Aanmaken’. Je krijgt een melding als je het maximale aantal accounts hebt bereikt.

Alle locaties worden zichtbaar onder de organisatienaam. Door op het V-teken achter een locatie te klikken, kun je een andere locatie selecteren.

Hoe nodig ik medewerkers uit voor de Risicoach?

Je kunt medewerkers uitnodigen vanuit de organisatie (niet gekoppeld aan een locatie) of vanuit een specifieke locatie. Dit doe je door op ‘Medewerkers toevoegen’ te klikken onder de organisatienaam of door dit te selecteren vanuit de drie puntjes (…) achter een locatie. Vul het e-mailadres van de medewerker(s) in en klik op ‘Verzenden’. Het maakt niet uit of die medewerkers al een gratis proefaccount hebben of nog geen account. Als zij al aan een andere organisatie of locatie gekoppeld zijn, dan kan je ze niet uitnodigen. 

De medewerkers krijgen op het ingevoerde, unieke mailadres een uitnodiging voor de Risicoach. Zolang zij die uitnodiging niet geaccepteerd hebben, staat er ‘In afwachting’ achter de betreffende medewerker. Je kunt op elk moment de uitnodiging intrekken, door op het rode kruisje achter de medewerker te klikken. Op een later moment kan je de locatie waar een medewerker onder hangt nog toevoegen of aanpassen. 

Nadat een medewerker de uitnodiging geaccepteerd heeft, is deze medewerker standaard ‘Risicoach medewerker’ en heeft deze toegang tot de volledige content van de Risicoach. Wil je een medewerker aanwijzen als locatie beheerder, dan kun je de rol achter de medewerker aanpassen en dit opslaan. Als locatie beheerder kan een medewerker de voortgang zien van alle medewerkers onder de betreffende locatie (dus niet onder alle andere locaties). Ook kan de locatie beheerder medewerkers uitnodigen.

Hoe kan ik (of een medewerker) een uitnodiging voor de Risicoach accepteren? 

Als je een uitnodiging krijgt van de organisatie beheerder of een locatie beheerder, dan kun je op de link in de mail klikken om deze te accepteren. Als je al een gratis proefaccount hebt, dan kun je inloggen en daarmee accepteer je de uitnodiging direct. Als je nog geen account hebt bij de Risicoach, dan maak je eerst een (gratis proef)account aan. Als je daarna nogmaals op de link in de uitnodiging klikt en inlogt, heb je de uitnodiging ook geaccepteerd. Vanaf dat moment heb je toegang tot alle content in de Risicoach.  

Hoe kan ik medewerkers van een locatie naar een andere verplaatsen? 

Dit kan je als organisatie beheerder eenvoudig doen door in de lijst ‘Alle medewerkers’ (button onder de organisatienaam) de betreffende medewerker op te zoeken en de locatie aan te passen. Vergeet dit niet op te slaan. Als je een medewerker van een locatie naar een andere locatie verplaatst, verplaatst ook het account mee naar die locatie. Die krijgt dus een extra account en de andere locatie een account minder. 

Ik wil een locatie meer accounts geven en een andere locatie minder. Kan dat? 

Zolang nog niet alle accounts in gebruik zijn (dus aan medewerkers gekoppeld), kan je als organisatie beheerder bij een locatie accounts in mindering brengen en bij een andere locatie accounts toevoegen. Dit doe je door in ‘Mijn account’ achter een locatie op de drie puntjes (…) te klikken en daar het aantal accounts te verminderen of verhogen. 

Ik heb medewerkers toegevoegd aan locaties, maar moet nog accounts over hebben. Toch kan ik geen medewerkers meer uitnodigen. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat een medewerker niet gekoppeld is aan een locatie, maar wel onder de organisatie hangt. Dit kan je als organisatie beheerder zien door in ‘Mijn account’ onder de organisatienaam op ‘Alle medewerkers’ te klikken. Daar zie je alle medewerkers die een account ‘gebruiken’. Ook zie je daar of medewerkers nog niet aan een locatie gekoppeld zijn. 

Kan ik later het aantal accounts voor mijn organisatie nog verhogen? 

Als je het aantal accounts wilt wijzigen voor jouw organisatie, kan je een mail sturen naar risicoach@veiligheid.nl. Geef hierin aan wat je wilt wijzigen en voor welke organisatie je dat wilt wijzigen. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen hierover.  

Wat is het verschil tussen de organisatie beheerder en een locatie beheerder? 

De organisatie beheerder kan bedrijfsgegevens wijzigen, locaties aanmaken, de beschikbare accounts verdelen onder de locaties, medewerkers uitnodigen en locatie beheerders aanwijzen. Ook kan deze persoon van alle medewerkers onder de organisatie de voortgang bekijken. Een locatie beheerder kan voor de eigen locatie medewerkers uitnodigen en van alleen deze medewerkers de voortgang bekijken. 

Ik wil voor meerdere locaties de locatie beheerder zijn. Kan dat? 

Dat kan niet, alleen als je meerdere e-mailadressen hebt. Je kunt met een e-mailadres maar onder één locatie vallen. We adviseren je om in dit geval de organisatie beheerder te vragen om jou ook organisatie beheerder te maken. Dan kan je namelijk voor alle locaties van de organisatie medewerkers uitnodigen en de voortgang bekijken.

Risicoach aanjager

Wat is een Risicoach aanjager?

Om alle medewerkers die binnen jullie organisatie aan de slag gaan met de Risicoach toolkit te enthousiasmeren, begeleiden en stimuleren, adviseren we om een Risicoach aanjager aan te wijzen. Leg dit bij voorkeur neer bij een medewerker die belangstelling voor, kennis over en affiniteit met risicovol spelen heeft. Dit kan iemand uit het management zijn of de teamleider, maar het kan bijvoorbeeld ook een enthousiaste PM’er, pedagogisch coach, sportcoach, of activiteitenbegeleider zijn.

Deze persoon (of personen als meerdere aanjagers worden aangewezen) doorloopt tegelijkertijd met het team de toolkit, en heeft daarnaast een rol om de collega’s betrokken te houden en aan te sporen om door te gaan. De aanjager heeft een cruciale rol/verantwoordelijkheid om RVS verder te brengen in de organisatie.

Wat wordt er van de Risicoach aanjager verwacht? 

Uit de praktijk blijkt dat PM’ers weinig tijd hebben om zich een nieuw thema eigen te maken. Als het doorlopen van de Risicoach toolkit een ‘team effort’ is, zullen ze eerder geneigd zijn hier tijd voor vrij te maken. Wanneer binnen de kinderopvang dus het besluit genomen is om risicovol spelen te gaan aanbieden aan de kinderen met behulp van deze toolkit, is het aan de Risicoach aanjager om het team daarbij te ondersteunen. En vooral om ze te enthousiasmeren, betrokken te houden en ‘aan te jagen’.

Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Het behelst globaal:

 • Planning maken
 • Kick-off organiseren
 • Voortgang collega’s in de gaten houden, waar nodig collega’s stimuleren om individuele activiteiten uit te voeren en de Risicoach bij hen onder de aandacht houden
 • Aanspreekpunt zijn voor vragen/onduidelijkheden van collega’s
 • Gezamenlijke activiteiten (‘Aan de slag met team’) voorbereiden
 • Certificaten aanvragen als de Risicoach geheel doorlopen is (optioneel)
Is er een handleiding voor de Risicoach aanjager?

Ja, die is er! Daarin lichten we de taken van de Risicoach aanjager toe, en geven we enkele tips en trucs, waarmee de aanjager zijn/haar eigen rol kan vormgeven. 

Deze handleiding wordt verstuurd naar de organisatie beheerder na het aanmaken van een organisatie-account. Als je deze niet ontvangen hebt van jouw organisatie beheerder, stuur dan een mailtje naar risicoach@veiligheid.nl. We zullen deze dan alsnog naar je toesturen. 

Technische vragen

Is mijn e-mailadres mijn gebruikersnaam?

Ja, elk account maakt gebruik van een uniek e-mailadres. Je ontvangt op je e-mailadres ook berichten over je Risicoach account.

Kan ik één e-mailadres gebruiken voor meerdere accounts?

Nee, dit is niet mogelijk. Er kunnen niet meerdere gebruikers met eenzelfde e-mailadres werken.

Op welk apparaat (device) werkt de Risicoach het beste? 

De Risicoach toolkit is gebouwd voor gebruik op een tablet. Op dat formaat presteert de Risicoach het beste. Maar het is ook mogelijk om vanaf een smartphone of vanaf een computer (desktop) te werken met de Risicoach. 

Hoe kan ik een nieuw wachtwoord aanmaken voor mijn account?

Als je in het inlogscherm zit, kan je onder het wachtwoord veld klikken op ‘Wachtwoord vergeten?’ Vul vervolgens jouw e-mailadres in en klik op ‘Wachtwoord resetten’. Als je een account hebt met het ingevulde e-mailadres, ontvang je op dat adres een mail. In die mail zit een link waarmee je je wachtwoord kunt resetten. Om veiligheidsredenen is die link maar korte tijd (10 minuten) bruikbaar.

Ontvang je geen bericht op het ingevulde e-mailadres? Dan heb je dat adres niet gebruikt om een account aan te maken. 

Staat jouw vraag er niet tussen?

Als je hierboven geen antwoord kunt vinden op jouw vraag, kan je die per mail sturen naar: risicoach@veiligheid.nl. Wij zullen jouw vraag tijdens werkdagen zo snel mogelijk oppakken en beantwoorden.  

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.