Vuurwerkaankoop en -gebruik jaarwisseling 2022-2023

VeiligheidNL doet jaarlijks onderzoek naar vuurwerkaankoop en -gebruik. Begin 2023 werd vragenlijstonderzoek bij ruim 2.000 Nederlandse huishoudens uitgevoerd over de jaarwisseling 2022-2023. Hierbij werden vragen gesteld over het kopen en afsteken van vuurwerk, het kijken naar vuurwerk, de beschermingsmaatregelen, de kwaliteit van het vuurwerk en de eventuele gehoorschade die is opgelopen. Ook is de mening van respondenten gevraagd over overlast die met vuurwerk gepaard.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Cijferrapportage

Publicatiedatum: 23-6-2023

Kopen en afsteken van vuurwerk

In tegenstelling tot de vorige 2 jaarwisselingen mocht er tijdens de jaarwisseling van 2022-2023 –
in de meeste gemeenten – weer oudejaarsvuurwerk worden afgestoken. Het (vanaf de
jaarwisseling 2020-2021) ingestelde verbod op het kopen en afsteken van knalvuurwerk en
vuurpijlen was hiermee voor het eerst effectief van kracht.

Van de respondenten had een kwart voor de afgelopen jaarwisseling vuurwerk gekocht. Dit is een kleiner deel dan in 2019-2020. Dertig procent van de respondenten had afgelopen jaarwisseling vuurwerk afgestoken. Dit is een kleiner deel dan in 2019-2020. Het deel dat knalvuurwerk en vuurpijlen had afgestoken is de afgelopen 4 jaarwisselingen gedaald. De afgelopen 4 jaarwisselingen daalde het gebruik van beschermingsmaatregelen bij vuurwerk afstekers en hun thuiswonende kinderen. De afstekers hebben hierbij zelf minder vaak beschermingsmaatregelen genomen dan hun kinderen.

Kijken naar vuurwerk

Van de respondenten en thuiswonende kinderen die zelf geen vuurwerk afstaken, was ruim de helft naar buiten gegaan om naar vuurwerk te kijken. Dit is een vergelijkbaar deel als in 2019-2020. De respondenten hadden over het algemeen zelf minder vaak gebruik gemaakt van beschermingsmaatregelen dan hun thuiswonende kinderen. De afgelopen 4 jaarwisselingen daalde het gebruik van een veiligheidsbril bij de groep vuurwerk kijkers.

Mening over vuurwerk

De afgelopen 4 jaarwisselingen nam de overlast van vuurwerk af. Daarentegen daalde de tevredenheid over voorlichting. Het draagvlak voor initiatieven om vuurwerkletsel en -schade te voorkomen, is de afgelopen 4 jaarwisselingen gedaald. Het draagvlak voor een gemeentelijk verbod daalde ook, terwijl het draagvlak voor een algeheel verbod toenam.

Conclusies

Voor de jaarwisseling 2022-2023 werd door minder respondenten vuurwerk gekocht en afgestoken dan in 2019-2020. Het deel dat knalvuurwerk en vuurpijlen had afgestoken is in die periode gedaald. Het gebruik van beschermingsmaatregelen nam af, met name bij afstekers en hun kinderen. De tevredenheid over voorlichting, en het draagvlak voor mogelijke initiatieven om letsel en schade te voorkomen, nam ook af. Deze resultaten laten zien dat het geven van voorlichting ongeacht de geldende maatregelen, essentieel is.

Meer toelichting en resultaten zijn te vinden in het rapport:

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.