SEH-bezoeken in verband met poging tot zelfdoding

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben we onderzoek gedaan naar SEH-behandelingen vanwege zelf toegebracht letsel. Het doel was om een goed beeld te krijgen van het jaarlijkse aantal SEH-bezoeken in verband met een poging tot zelfdoding. Hiervoor analyseerden we gegevens uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) over de periode 2015-2019. 

In de onderzochte periode vonden in Nederland in totaal 77.400 SEH-bezoeken plaats vanwege zelf toegebracht letsel. Bij bijna vier op de tien SEH-bezoeken binnen deze categorie was sprake van een poging tot zelfdoding (28.400 SEH-bezoeken, 37% van alle gevallen van zelf toegebracht letsel). Dit betekent gemiddeld 5.700 pogingen tot zelfdoding per jaar. Of er sprake was van een poging tot zelfdoding is niet altijd met zekerheid vast te stellen. Wanneer we de als ‘waarschijnlijke poging tot zelfdoding’ beoordeelde gevallen meenemen, dan vonden er 58.300 SEH-bezoeken plaats (75% van alle zelf toegebracht letsel, 11.700 SEH-bezoeken per jaar). 

Status

Afgerond

Onderzoek type

Cijferrapportage

Publicatiedatum: 1-12-2020

Opmerkelijk

  • In de periode 2015-2019 was er geen sprake van een stijging of daling in het aantal pogingen tot zelfdoding.  
  • Vrouwen hadden een hoger risico om op de SEH-afdeling te komen na een poging tot zelfdoding (43 per 100.000 inwoners) dan mannen (24 per 100.000 inwoners). Met name vrouwen in de leeftijdscategorie 20-29 jaar waren een risicogroep.   
  • Bij twee-derde van de pogingen tot zelfdoding waren geneesmiddelen betrokken. In bijna de helft van de gevallen waren dat psychofarmaca.

Recidivisme

Uit informatie van zes van de veertien LIS-ziekenhuizen blijkt dat in die ziekenhuizen bij ongeveer 40 procent van alle SEH-bezoeken voor zelf toegebracht letsel het slachtoffer een recidivist is. Van de SEH-bezoekers die na een poging tot zelfdoding op de SEH-afdeling belandden was één op de vijf een recidivist.

Samenwerken op dit onderwerp?

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.