Letsels in 2022: kerncijfers LIS

Ieder jaar publiceert VeiligheidNL de kerncijfers rond letsels die werden behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH). Deze cijfers verzamelen we door middel van het Letsel Informatie Systeem (LIS), waarin de SEH-afdelingen van ziekenhuizen in Nederland behandelde letsels en vergiftigingen registreert. In dit rapport vind je de kerncijfers van 2022: het jaar waarin de wereld na 2 jaar COVID-19 pandemie weer terug ging naar normaal. Dit is dan ook terug te zien in de SEH-cijfers.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Cijferrapportage

Publicatiedatum: 30-9-2023
placeholder
19% meer ouderen
belandden door een valongeval op de SEH (2013 - 2022)

De cijfers

In Nederland vonden in 2022 naar schatting 661.000 SEH-bezoeken plaats in verband met letsel. Dit is ruim een derde van het totaal van circa 1,8 miljoen SEH-bezoeken in 2022. Het aantal van 661.000 SEH-bezoeken komt overeen met 3.800 SEH-bezoeken in verband met letsel per 100.000 inwoners. Het aantal SEH-bezoeken voor letsel is weer terug op het niveau van voor de COVID-19 pandemie.

In verreweg de meeste gevallen (95%) ging het om letsel door een ongeval (privé-sport-arbeid-verkeer). In een klein deel van de gevallen was het letsel een gevolg van opzettelijk toegebracht letsel (geweldpleging of zelfbeschadiging). Deze verdeling was niet anders dan in andere jaren. In 2022 overleden 10.513 personen aan de gevolgen van letsel waaronder 7.541 slachtoffers van een ongeval.

Waar is meer letselpreventie nodig?

In het kader van preventie van letsels en ongevallen is vooral de ontwikkeling van het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel van belang.

Over de periode 2013-2022 is het aantal SEH-bezoeken voor ernstig letsel door een privé-, verkeers- of arbeidsongeval gestegen (zie figuur hieronder). Het aantal SEH-bezoeken in verband met een ernstige sportblessure is juist gedaald.

Bij alle vier de typen ongevallen is in meer of mindere mate de COVID-19-periode zichtbaar, evenals een ‘herstel’ in 2022. Opvallend is dat het aantal SEH-bezoeken voor ernstig letsel door een verkeersongeval in 2022 significant hoger uitkomt dan het aantal in 2019 voor de COVID-19-pandemie.

placeholder
SEH-bezoeken i.v.m. ernstig letsel, naar type ongeval en trend periode 2013-2022, gecorrigeerd voor veranderingen in de bevolkingssamenstelling.

Stijgende trends bij ouderen en in het verkeer

Uit de letselcijfers van 2022 kunnen we ook concluderen dat op basis van omvang, ontwikkeling en kosten ouderen al jarenlang een belangrijke doelgroep vormen voor de preventie van ongevallen. Gezien de vergrijzing zal dat zonder succesvolle interventie vermoedelijk ook de komende jaren het geval zijn. Naast een groot aantal SEH-bezoeken na een privé-(val)ongeval in deze leeftijdsgroep in 2022, zien we ook een stijgende trend.

Bij de verkeersongevallen zet, na de COVID-19-dip in de jaren 2020-2021, de stijgende trend van voor de COVID-19-periode door in 2022. Vooral op basis van deze ongunstige ontwikkeling in de tijd, is tevens aandacht voor de preventie van verkeersongevallen (met name fietsongevallen bij ouderen) nog steeds zinvol.