Letsel door vuurwapengeweld

In ons Letsel Informatie Systeem (LIS) staan slachtoffers geregistreerd die na een ongeval, geweld of vanwege zelf toegebracht letsel zijn behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een selectie van ziekenhuizen in Nederland. Met gegevens uit LIS kunnen we een landelijke schatting maken van het jaarlijks totaal aantal SEH-bezoeken na vuurwapengeweld.

In de periode 2013-2017 vonden naar schatting jaarlijks 17.000 bezoeken aan een SEH-afdeling plaats vanwege letsel opgelopen door geweldpleging (dit komt overeen met 100 per 100.000 inwoners). In slechts twee procent van de gevallen was er sprake van letsel door een schot van een vuurwapen. Dit komt overeen met jaarlijks 300 SEH-bezoeken, en twee SEH-bezoeken per 100.000 inwoners. Het aantal SEH-bezoeken naar aanleiding van vuurwapengeweld is in de periode 2008-2017 niet aantoonbaar veranderd.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Cijferrapportage

Publicatiedatum: 3-9-2018

Een greep uit de cijfers

  • Vrijwel alle slachtoffers van vuurwapengeweld die op een SEH-afdeling werden behandeld, waren man (94%).
  • Twee op de vijf slachtoffers vielen in de leeftijdsgroep 20-29 jaar (42%). 
  • In ruim tweederde van de gevallen is er geen informatie over de relatie tussen het slachtoffer en de dader (70%). Waar dat wel bekend is, was vooral sprake van geweld tussen politie en burger (15%) of geweldpleging door een onbekende (12%).