Arbeidsongevallen

Onze cijferrapportage Arbeidsongevallen 2017 geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers over letsel door arbeidsongevallen in 2017. Daarbij maken we gebruik van gegevens uit verschillende registraties van arbeidsongevallen, zoals het Letsel Informatie Systeem (LIS), de Leefstijlmonitor (LSM) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

In 2017 liepen naar schatting 260.000 personen één of meerdere letsels op door een arbeidsongeval. In totaal waren dat 430.000 letsels, oftewel 3,6 letsels per 100.000 gewerkte uren. Bijna twee derde van de letsels werd medisch behandeld. Op basis van de LIS-cijfers schatten we dat 48.200 bezoeken aan een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling plaatsvonden in verband met letsel door een arbeidsongeval (0,40 SEH-bezoeken per 100.000 gewerkte uren). Hierbij werd ongeveer één op de vier letsels als ernstig gekwalificeerd. Vijftig personen overleden aan de gevolgen van een arbeidsongeval.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Cijferrapportage

Publicatiedatum: 4-2-2019

Leeftijd en geslacht

Jongeren/jongvolwassen (15-24 jaar), en dan met name jonge mannen, vormen een belangrijke risicogroep. In vrijwel alle onderzochte bedrijfstakken staan jongeren/jongvolwassen bovenaan (aantal letsels per 100.000 gewerkte uren). Bij de ernstige letsels komt daarnaast een hoge leeftijd als risicofactor naar voren, zowel bij mannen als bij vrouwen. Jonge mannen zijn daarnaast verantwoordelijk voor het grootste absolute aantal letsels. Kijken we alleen naar de letsels waarvoor een bezoek aan een SEH-afdeling nodig is, dan zijn dat mannen in de leeftijdsgroep 20-29 jaar.

Bedrijfstak

Werken in de bouw leidt tot de grootste kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval dat leidt tot letsel dat op een SEH-afdeling moet worden behandeld. Hierbij steekt de leeftijdsgroep 15-24 jaar er in negatieve zin ver bovenuit. Ook het absolute aantal SEH-bezoeken is in de bouw het grootst. De land- en tuinbouw en de horeca zijn eveneens risicovolle bedrijfstakken. Voor de land- en tuinbouw is dat ook terug te zien in de kans op ernstig letsel: wat betreft de kans op een SEH-bezoek in verband met ernstig letsel, staat de land- en tuinbouw namelijk op de eerste plaats. Bij het aantal SEH-bezoeken in verband ernstig letsel staat de bouw opnieuw op de eerste plaats.

Type ongeval

Het type ongeval dat leidt tot letsel waarvoor behandeling op een SEH-afdeling nodig is, verschilt uiteraard per bedrijfstak omdat de werkzaamheden verschillen. Overall komen snijongevallen en ongevallen waarbij sprake is van contact met een bewegend object (zoals bouwmaterialen, (onderdelen van) een machine) het meeste voor. Een val van hoogte en het contact met een bewegend object leiden tot de meeste ernstige letsels.

Samenwerken op dit onderwerp?

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.