Provincie Utrecht en VeiligheidNL ontwikkelen een gedragsstrategie om dronken mensen van de fiets af te houden.

Op de fiets naar huis na een avondje drinken: veel mensen denken het hiermee verstandig aan te pakken, ze laten tenslotte de auto staan. Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt echter dat fietsen onder invloed gevaarlijker is dan de meeste mensen denken.

Aanleiding

Het aantal fietsongevallen met alcoholgebruik en ernstig letsel tot gevolg is in de afgelopen tien jaar met 84 procent gestegen.

Aanpak

VeiligheidNL voerde een probleemverkenning uit, bracht de huidige problematiek in kaart en koos samen met de provincie Utrecht de doelgroep en het doelgedrag.

Resultaat

Er werd een gedragsstrategie ontwikkeld die gebruikt werd voor de onderbouwing van de campagne 'Trapper niet in'. 

Inzichten

Door samen met de provincie te werken aan een gedegen gedragsstrategie, kan een sterke campagne worden ontwikkeld. 

De cijfers uit het rapport ‘Middelengebruik in het verkeer 2012-2021' laten zien dat van alle bestuurders die voorafgaand aan hun ongeval alcohol en/of drugs hadden gebruikt, driekwart een fietser was. Eén op de tien was automobilist en één op de tien was bestuurder van een brommer, snorfiets, scooter of fiets met hulpmotor. Naar schatting belandden in 2021 zo’n 4.400 fietsers na alcoholgebruik op een SEH-afdeling. Het aantal fietsongevallen met alcoholgebruik en ernstig letsel tot gevolg is in de afgelopen tien jaar met 84 procent gestegen. 

Niet alleen de aantallen, maar ook de letsels onder fietsers blijken ernstiger te zijn wanneer er drank in het spel was. Slachtoffers die gedronken hadden, bleken gemiddeld vaker hoofdletsel te hebben dan wanneer er geen sprake was van alcoholgebruik: 42% had hersenletsel tegenover 11% van de nuchtere fietsslachtoffers.

'Trapper niet in'

Op de fiets stappen na een avondje uit is dus niet de veiligste optie. Om de doelgroep bewust te maken van de risico’s van dronken op de fiets stappen en ze een duidelijk handelingsperspectief te bieden, hebben de provincie Utrecht en VeiligheidNL de handen ineengeslagen. Aan de hand van de letselcijfers en een gedragsanalyse vormden we een sterke onderbouwing voor de ontwikkeling van de bewustwordingscampagne: Trapper niet in.

Aanpak

Probleemverkenning
VeiligheidNL voerde een probleemverkenning uit om beter inzicht te krijgen in de problematiek rondom fietsen onder invloed. Hiervoor werden de landelijke cijfers uit het Letsel Informatie Systeem

(LIS) gebruikt. Op basis van de rapportage ‘Middelengebruik in het verkeer’ en aanvullende analyses, schetsten we de huidige problematiek en kozen we samen met de provincie de doelgroep en het doelgedrag.

Bekijk via de infographic de cijfers rondom de problematiek 'fietsen onder invloed'. 

placeholder

Veldonderzoek, social media analyse en interviews
Samen voerden VeiligheidNL en de provincie Utrecht een veldonderzoek uit om te kunnen bepalen hoe het doelgedrag ‘veilig thuiskomen na het uitgaan’ er precies uitziet. Dit is afhankelijk van de omgeving, het gemak, welke alternatieve vervoermiddelen er beschikbaar zijn, de sociale norm en de risicoperceptie van de doelgroep. Aanvullend voerden we een social media analyse uit en nam de provincie Utrecht een aantal interviews af bij de doelgroep.

Van gedragsanalyse naar gedragsstrategie
De verschillende onderzoeken waren belangrijke input voor de gedragsanalyse. In een gezamenlijke sessie met de provincie analyseerde VeiligheidNL welke gedragsfactoren een rol spelen bij het ongewenste gedrag ‘fietsen onder invloed’ onder jongvolwassenen na het uitgaan. De gedragsfactoren werden gekoppeld aan gedragstechnieken om de doelgroep richting het doelgedrag te bewegen. Dit vormde de uiteindelijke gedragsstrategie.

Van gedragsstrategie naar campagne
De gekozen gedragstechnieken deelden we met NOISE, het creatieve bureau dat in opdracht van de provincie de bewustwordingscampagne ontwikkelde. Dit deden ze aan de hand van de opgedane kennis over problematiek, doelgroep en doelgedrag.

Om de doelgroep te bereiken worden zowel online als offline middelen ingezet. De campagnewebsite is te vinden op www.trappernietin.nl

.

De campagne loopt van 17 april tot eind juni. De resultaten zullen we achteraf delen op onze kanalen.

placeholder

Samenwerken op dit onderwerp?

Dat kan met onze collega Marjolein Versteeg! 

Neem contact op

Doelgerichte aanpak van gedragsverandering

Doelgerichte aanpak van gedragsverandering

Hoe pakken wij dit aan?

Meer voor werkvelden:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.