Alles over zwemles

Wat moet je weten over de (zwem)veiligheid van kinderen?

De meeste kinderen die verdrinken, zijn tussen de nul en vier jaar oud. VeiligheidNL en de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) werken samen om verdrinking van jonge kinderen te voorkomen. Betekent dat dan dat kinderen op zo jong mogelijke leeftijd naar zwemles moeten? Of zit de oplossing voor deze ongevallen in een andere hoek? Hieronder lees je waar ouders aan moet denken als hun kind nog niet kan zwemmen.

Foto van Chantal Tolboom-Heintjes - NRZ
Auteur
Chantal Tolboom-Heintjes - NRZ

Nederland is een waterrijk land. Volwassenen én kinderen komen in Nederland op allerlei manieren in aanraking met water. In het dagelijkse leven wordt er gewandeld, gespeeld en met auto’s en fietsen gereden langs de vele kanalen, meren, vijvers en sloten die in de directe omgeving voorkomen. Als het mooi weer is, zoeken Nederlanders massaal verkoeling op, rond en in het water. We trekken regelmatig naar buitenwater (meren, sloten en de zee) of maken gebruik van zwembaden of andere zwemgelegenheden. Omdat water en zwemmen zo’n vanzelfsprekend onderdeel zijn van onze cultuur, is het belangrijk dat iedereen ‘zwemveilig’ is. Dat betekent dat je in staat bent om in en om het water te overleven, en om op een veilige manier te bewegen en te recreëren in de Nederlandse watercultuur. Totdat een kind goed heeft leren zwemmen en wat ouder is, is het van levensbelang het kind in de buurt van water goed in de gaten te houden. Een jong kind kan al in een klein laagje water verdrinken. Laat je jonge kind dus ook in bad of het zwembadje in de tuin nooit alleen!

Adviesleeftijd starten zwemles

De adviesleeftijd om te starten met zwemles is 4,5 tot 5 jaar. Er zijn ouders die liever eerder willen starten met zwemles, namelijk als hun kind 4 of zelfs 3 jaar is. Een kind start op vierjarige leeftijd op de basisschool. Dit is voor een kind een grote verandering, die veel energie kost. Wacht een half jaar met de zwemles en het kind zal makkelijker door de zwemlessen heen lopen. Het kind is dan gewend om les te krijgen in een groep en heeft meer kracht. Daar komt bij dat de eisen die aan het A-diploma zijn gesteld, te hoog zijn voor een kind van 3 jaar. Het duurt naar verhouding veel langer om de vaardigheden aan te leren. Zelfs een kind van 4 kan motorisch gezien moeite hebben om de vaardigheden onder de knie te krijgen. 

 

Als een kind 3 jaar is adviseren we ouders om zich te gaan oriënteren op waar ze willen dat hun kind zwemles krijgt. Iedere zwemlesaanbieder heeft een visie op zwemonderwijs waardoor de zwemlesmethode

(denk hierbij aan groepsgrootte, etc.) kan verschillen. Binnen een zwembad zijn vaak meerdere aanbieders actief, zoals zwemverenigingen, zwemscholen of het zwembad zelf. Wie heeft een Licentie Nationale Zwemdiploma’s? Krijgt een kind altijd van dezelfde lesgever les? Hoe is deze opgeleid? Door zelf te gaan kijken, krijgt een ouder een goed beeld. De wachtlijsten kunnen erg lang zijn, dus adviseer ouders om hun kind al wel vanaf 3 jaar op de lijst te plaatsen en daarbij aan te geven het pas vanaf 4,5 jaar op te roepen. 

Zwemmen met peuters

Voor ouders die graag willen dat hun kind al went aan water vóórdat het kind vier jaar oud wordt, zijn er vanaf zeer jonge leeftijd activiteiten in het zwembad om kinderen op een plezierige manier te laten bewegen in water. Er bestaan verschillende namen voor deze activiteiten: ouder- en kindzwemmen, baby- en peuterzwemmen, guppy- en puppyzwemmen of overlevingszwemmen. Zo kan het kind ervaring opdoen in het water. De essentie ligt in het idee dat jonge kinderen in een aantal lessen bijvoorbeeld leren draaien en drijven, of vanuit het water op de kant kunnen klimmen. Het helpt een kind watervrij te worden. Wanneer een kind dan vanaf 4,5 jaar begint met de zwemlessen, voelt het zich wellicht al vrij en vertrouwd in het water. Dan kan de eerste fase van het zwemlestraject mogelijk wat sneller doorlopen worden. Daarbij is de kans groter dat een kind met plezier aan het zwemlestraject start.

Ook toezicht na behalen zwemdiploma

Jonge kinderen die net hun zwemdiploma A hebben behaald, kunnen al best veel maar zijn nog zeker niet volledig zwemveilig. Dit heeft met een aantal factoren te maken. Zo is het zwembad waar ze les hebben gehad bekend en vertrouwd voor hen. Maar gaan ze ergens anders zwemmen, dan kan dit een kind onzeker maken waardoor hij/zij opeens even minder goed zwemt. Als ouders dan de tijd nemen om samen met hun kind een paar baantjes te zwemmen en leuke dingen te doen in het water, dan bouwt het kind ook in dit vreemde zwembad weer zelfvertrouwen op en zwemt het een stuk ontspannener verder. 

In open water is dit nog belangrijker, omdat het water donkerder is en je er niet doorheen kunt kijken. We adviseren dan ook om na het diploma A ook eerst B en C

te halen, zodat het kind meer zelfvertrouwen heeft opgebouwd, meer vaardigheden heeft geleerd en een goede zwemconditie heeft gekregen. Dat laatste raakt het kind overigens ook weer kwijt als het niet regelmatig blijft zwemmen. Het is belangrijk om jonge kinderen ook na het behalen van het zwemdiploma goed in de gaten te blijven houden.

Het belang van zwemles overbrengen

Kinderen van ouders met een laag inkomen of met een niet-westerse afkomst hebben minder vaak een diploma of alleen het A-diploma dan kinderen van ouders met een hoger inkomen of kinderen van Nederlandse komaf. 

Het is belangrijk dat mensen informatie krijgen over het belang van zwemles en wat zwemles inhoudt in Nederland. Dit is vooral belangrijk voor de mensen die niet zijn opgegroeid met water. Onderstaand filmpje laat zien wat zwemles inhoudt in Nederland, en wanneer en waar je veilig kunt zwemmen.

Kosten zwemles

De tarieven van verschillende zwemlesaanbieders lopen uiteen. De meeste gemeenten hebben regelingen om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee te laten doen aan sportactiviteiten. Zo zijn er ook financiële middelen om zwemles te volgen. Bij de betreffende gemeente kan informatie over de mogelijkheden opgevraagd worden.

Ga naar allesoverzwemles.nl

Op allesoverzwemles.nl vind je allerlei praktische vragen en antwoorden over zwemles.

Alles over zwemles

Over de Nationale Raad Zwemveiligheid

De Nationale Raad Zwemveiligheid is een stichting die als doel heeft de zwemveiligheid van iedereen in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen plezier heeft in het water, zich kan redden en niet verdrinkt. Om dit te bereiken, werken we nauw samen met vakbekwame mensen en organisaties. De Nationale Raad Zwemveiligheid is een non-profit organisatie waarin de belangrijkste partijen uit de zwembranche zijn vertegenwoordigd.

Al onze activiteiten zijn er op gericht dat mensen zo goed mogelijk kunnen zwemmen en plezier hebben in het water, zwemlesaanbieders de hoogste kwaliteit bieden en mensen die werken in de zwembranche zo goed mogelijk zijn opgeleid. De Nationale Raad Zwemveiligheid verleent zwemlesaanbieders de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Sinds 1984 zijn er al ruim 15 miljoen Nationale Zwemdiploma’s verstrekt aan kinderen en volwassenen. Tevens is de Nationale Raad Zwemveiligheid initiatiefnemer van het Nationaal Plan Zwemveiligheid en coördineert ze in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland het project ‘Veilig in Zee met MDT’. Beide projecten worden gesubsidieerd door de overheid. 

Tip van de redactie

Tip van de redactie

GGD regio Utrecht en Pharos hebben de Facebookpagina Opgroeien in Nederland gelanceerd. De informatie is bedoeld voor Arabisch sprekende ouders die recent in Nederland zijn komen wonen. 

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.