Adviezen om een voorkeurshouding bij baby’s te voorkomen

Een afplatting van het hoofdje, ook wel scheef hoofdje genoemd, komt redelijk vaak voor bij baby’s die vaak in dezelfde houding liggen. Ondanks richtlijnen vinden ouders het soms lastig hier goed mee om te gaan. In dit blog noem ik een aantal tips die je aan ouders kunt geven, waarmee ze een scheef hoofdje bij hun baby kunnen voorkomen. 

Foto van Mieke Cotterink
Auteur
Mieke Cotterink

Sinds het advies in 1987 om kinderen op hun rug te laten slapen, zien we een toename van afgeplatte achterhoofdjes bij baby’s. Hoe komt dat?  

In de eerste maanden van hun leven slapen baby’s het veiligst op hun rug

. Ze wennen aan deze houding en maken het zo hun voorkeurshouding. Wanneer baby’s met hun hoofdje steeds op dezelfde kant liggen, maken ze kans op een afgeplat hoofdje
De medische term hiervoor is plagiocefalie.
. Ook als ouders hun kind bij de flesvoeding steeds op dezelfde arm voeden, vergroot dat de kans op afplatting. 

Na ongeveer drie maanden verdwijnt deze voorkeurshouding. Want dan zijn baby’s steeds beter in staat om hun hoofd zelf op te tillen en om te draaien. 

De afplatting verdwijnt daarna meestal vanzelf, of neemt af als het kind ouder wordt. Kinderen met een afgeplat hoofdje ontwikkelen zich hetzelfde als kinderen met een rond hoofdje, en de afplatting heeft geen invloed op de ontwikkeling van de hersenen.  

Ouders hoeven dus niet bang te zijn dat de gezondheid van hun kind in gevaar komt. Toch zie ik dat jonge ouders zich hier wel zorgen over maken en het soms lastig vinden hier mee om te gaan. Daarom geef ik een aantal bruikbare adviezen die je kunt geven aan ouders. Hier komen ze: 

  • De belangrijkste tip: afwisseling helpt! Leg bij een baby die op de rug in bed ligt, om de beurt het hoofd naar links en naar rechts. Doe dat ook als de baby in de box ligt, of in de kinderwagen. 
  • Wanneer ouders merken dat hun kind graag naar het daglicht kijkt, adviseer ze dan om af en toe het bedje om te draaien. Of maak het bedje andersom op. Hierdoor kijkt de baby eerder de andere kant op. 
  • Laat ouders hun kind afwisselend links en rechts op de arm nemen, ook bij de voeding. En zet in de box of kinderwagen het favoriete knuffeltje de ene keer links en de andere keer rechts van de baby. 
  • En de laatste tip: Laat de baby regelmatig op de buik liggen als het wakker is, maar alleen als de ouder erbij is.

Ontwikkelt een baby toch een voorkeurshouding, overleg dan met een jeugd- of kinderarts. 

Safe-T-Sleep helpt een afgeplat hoofdje niet voorkomen

In 2010 is in Nieuw-Zeeland onderzoek gedaan naar het effect van de Safe-T-Sleep

Een Safe-T-Sleep is een slaapwikkel, waarbij een baby door middel van een katoenen wikkel om de buik, wordt vastgelegd in bed.
bij het behandelen van een afgeplat hoofdje. Ouders van 126 kinderen met deze diagnose namen verdeeld in twee groepen deel aan het onderzoek.

De ene groep ouders kreeg alleen voorlichting en advies over de positionering van hun baby in bed en tijdens de voeding, net zoals de adviezen die ik hierboven heb beschreven. De andere groep kreeg, naast deze adviezen, een Safe-T-Sleep om hun kind in te laten slapen. 

Het resultaat: de Safe-T-Sleep liet geen beter resultaat zien dan het gebruik van de positioneringsadviezen alleen (Hutchison, 2010). 

Conclusie: leg baby’s niet vast in bed, omdat onzorgvuldigheid tot ongelukken kan leiden. Daarnaast blijkt uit het wetenschappelijke onderzoek dat alle adviezen die ik heb genoemd in dit blog, doeltreffend zijn om een voorkeurshouding te voorkomen. Zonder hulpmiddelen! 

Op kinderveiligheid.nl, dé website voor ouders, staan al onze Veilig slapen-adviezen

Alle adviezen

Samenwerken op dit onderwerp?

Aan de slag

Ga direct aan de slag met ons voorlichtingsaanbod over Veilig Slapen. Voor jezelf én voor ouders. Handig voor jou, leerzaam voor ouders en veilig voor baby's.

Meer over onderwerpen:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.