placeholder

Gemeenten aan zet voor valpreventie

In het coalitieakkoord krijgen gemeenten de taak om valpreventie aan te bieden aan hun inwoners van 65 jaar en ouder. In de miljoenennota is voorzien dat gemeenten voor het uitvoeren van deze taak substantiële financiële middelen krijgen om hier een centrale rol in te spelen. Dit is een noodzakelijke opgave om effectieve valpreventie op te zetten en het tij te keren.

Financiële middelen

Met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn structurele afspraken op bestuurlijk niveau vastgelegd. Met een Specifieke Uitkering (SPUK) is de verdeling van de middelen uitgewerkt. Afgesproken is dat uiterlijk op 1 januari 2024 in elke regio wordt gestart met de inrichting van de ketenaanpak valpreventie in zoveel mogelijk gemeenten. 

Integraal werken aan Gezond en Actief Leven (GALA)

Een handreiking van de kennisinstellingen om te kunnen werken aan het SPUK-plan van aanpak en de uitvoering van het GALA. Leg zo een stevig fundament voor een gezond en actief leven voor iedereen. 

Lees meer

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

De vragen vanuit gemeenten en GGD hebben we verzameld in dit overzicht. 

Ketenaanpak valpreventie

Voor gemeenten zijn via de SPUK middelen beschikbaar om de onderdelen die vallen binnen de gemeentelijke domeinen aan te bieden. Zoals het uitvoeren van een valrisico-inschatting en het aanbieden van een valpreventieve beweeginterventie. Hierbij hoort ook het opzetten van een ketenaanpak met zorgverzekeraars. Maar, hoe pak je dat aan? De infographic ketenaanpak valpreventie geeft inzicht in de stappen die een oudere doorloopt en hoe je deze samen met de juiste professionals implementeert.

  Download infographic ketenaanpak valpreventie

  Infographic ketenaanpak valpreventie
  (pdf)

  Presentatie

  Deze presentatie kun je gebruiken om in jouw gemeente of regio in gesprek te gaan over de Ketenaanpak valpreventie.

  Download presentatie ketenaanpak valpreventie

  Presentatie ketenaanpak valpreventie
  (pptx)
  placeholder

  Voor welke opgave staat jouw gemeente?

  Voor het ontwikkelen van een (regionaal) plan heeft VeiligheidNL twee interactieve landkaarten ontwikkeld. Deze geven in één oogopslag weer voor welke opgaven de gemeenten staan.

  Landkaart 1: Aantallen inwoners met verhoogd valrisico per gemeente
  Op de kaart wordt het aantal inwoners met een geschat verhoogd valrisico, de kosten die hiermee gemoeid zijn en prognoses over 5 en 10 jaar per gemeente weergegeven. Deze prognoses tonen de impact van de dubbele vergrijzing en laten de noodzaak zien dat uitstel niet mogelijk is.

  Landkaart 2: Vertaling van landelijke doelstelling naar gemeente
  Per 2023 krijgt jaarlijks 14% van alle thuiswonende ouderen (65+) een risico-inschatting. Bij 3% van alle thuiswonende ouderen (65+) wordt een erkende valpreventieve beweeginterventie aangeboden. In de landkaart staat per gemeente wat dit concreet betekent; hoeveel inwoners van 65 jaar en ouder moeten zij opsporen en een valpreventieve beweeginterventie aanbieden. 

  Landkaart 1

  Landkaart 2

  Welke valpreventieve beweeginterventies zijn erkend?

  Welke valpreventieve beweeginterventies zijn erkend?

  De beweeginterventies Vallen Verleden Tijd, In Balans en Otago zijn erkend door het RIVM. Kijk hier voor de belangrijkste kenmerken per interventie.

  Ondersteuningsaanbod

  Webinars

  Samen met het RIVM organiseren wij webinars om beleidsmakers- en adviseurs bij gemeenten, GGD'en en zorggroepen te informeren en ondersteunen in hun nieuwe taak; het aanbieden in de gemeente van effectieve valpreventie voor inwoners van 65 jaar en ouder.

  Terugkijken webinar 7 februari 2023
  Webinar Ketenaanpak valpreventie borgen in gemeentelijk beleid
  Hoe borg je valpreventie in gemeentelijk beleid en hoe werk je domeinoverstijgend samen? Van welke geleerde lessen kun je profiteren bij de vormgeving van de ketenaanpak valpreventie in jouw gemeente?

  Het webinar van 14 februari met vraag- en antwoordsessie is niet terug te kijken. Hier vind je de lijst met de meest gestelde vragen en antwoorden.

  Terugkijken webinar 1 november 2022: 
  Signaleren en motiveren van ouderen met een verhoogd valrisico in het sociaal domein
  Een eerste belangrijke stap voor effectieve valpreventie is het bereiken van de juiste doelgroep. Hoe kan het sociaal domein bijdragen aan het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico? En welke vervolgstappen moet je nemen na het signaleren van een verhoogd valrisico? 

  Terugkijken webinar 13 september 2022:
  Gemeente aan zet voor valpreventie
  Wat vraagt deze nieuwe taak van de gemeente. Wat is effectieve valpreventie en hoe verbind je dit met het zorgdomein en gemeentelijke beleidsterreinen. 

   

  Handige informatie

  Kennispartners GALA
  Handreiking Integrale inzet op preventieddoor per thema informatie te bieden  

  RIVM
  Overzicht geselecteerde valpreventieve beweeginterventies

  Vereniging Nederlandse Gemeenten
  Nieuwsbericht GALA, gezamenlijke inzet op een gezonde generatie
  GALA (Gezond en Actief Leven), inzicht in doelstellingen en tijdlijn
  Ondersteuningsteam VNG voor vragen over GALA
  Meest gestelde vragen over GALA

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Publicatie Staatscourant: aanvragen SPUK
  Kamerbrief over voortgang programma preventie in het zorgstelsel
  Brief aan gemeenten over brede SPUK-uitkering

  Zorginstituut Nederland
  Duiding wat verzekerde zorg is bij valpreventie

   

  Contactpersoon

  Consultant valpreventie

  Wietske Hoekstra

  Op de hoogte blijven van ondersteuning die we bieden?

  Meld je aan voor de nieuwsbrief

  Meer over onderwerpen:

  Meer voor werkvelden: