Vuurwerkregels

Tijdens de Covid-pandemie was het verboden om oudejaarsvuurwerk af te steken in de categorie F2. Sinds de vorige jaarwisseling mag er weer vuurwerk worden afgestoken, maar wat is eigenlijk toegestaan? We hebben een en ander op een rij gezet.

Foto van Redactie VeiligheidNL
Redacteur
Redactie VeiligheidNL

Vanwege het coronavirus gold tot en met de jaarwisseling van 2021-2022 een tijdelijk vuurwerkverbod. Dit verbod betrof het ‘oudejaarsvuurwerk’ (categorie F2). Fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) was wel toegestaan. Dit is vuurwerk dat het hele jaar mag worden gebruikt, vanaf de leeftijd van 12 jaar. 

Sinds 2 januari 2022 is  het normale Vuurwerkbesluit weer van kracht. Maar niet al het vuurwerk mag nog zomaar door consumenten worden afgestoken. Zo is het afsteken van een Chinese rol verboden, net als bepaald knalvuurwerk, zoals rotjes. Wat zijn nu eigenlijk de regels? Hieronder vind je een overzicht van de actuele regelgeving binnen het Vuurwerkbesluit.

Dit zijn de vuurwerkregels:

 • Vanaf 12 jaar is het kopen en afsteken van categorie F1-vuurwerk het hele jaar toegestaan. Dit zijn bijvoorbeeld sterretjes, knalerwten en Bengaalse lucifers. 
 • Vanaf 16 jaar is het kopen en afsteken van categorie F2-vuurwerk toegestaan. Dit is het oudejaarsvuurwerk. 
 • Vanaf 1 december 2020 is vuurwerk uit categorie F3 verboden voor consumenten. Dit is zwaarder knal- en siervuurwerk, zoals bijvoorbeeld een Chinese rol.
 • In de F2-categorie, het minder zware knal- en siervuurwerk, is ook bepaald vuurwerk verboden vanaf 1 december 2020. Zo zijn knalvuurwerk (zoals rotjes), knalstrengen (zoals Chinese matten), vuurpijlen, enkelschotsbuizen (zoals single shots) niet meer toegestaan. Lees er hier meer over.  
 • Verkopers van consumentenvuurwerk zijn verplicht om gratis veiligheidsbrillen en aansteeklonten aan klanten mee te geven. 
 • Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 2.00 uur 's nachts. Buiten deze tijden is het afsteken strafbaar.
 • Het is verboden om illegaal vuurwerk te kopen, af te steken of in bezit te hebben.
 • Vuurwerk mag verkocht worden op 29, 30 en 31 december. Als één van deze dagen op een zondag valt, mag er op die dag geen vuurwerk verkocht worden. Het is in dat geval wel toegestaan vuurwerk te (ver)kopen op 28 december. 
 • Gemeenten kunnen vuurwerkvrije zones instellen. Bijvoorbeeld in het centrum van de stad. Of in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Het afsteken van vuurwerk in vuurwerkvrije zones is strafbaar. Sommige gemeenten zijn helemaal vuurwerkvrij.
 • Het is niet toegestaan om meer dan 25 kilo vuurwerk te kopen en in huis te bewaren.

Straffen en boetes

Afhankelijk van hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een boete of gevangenisstraf. Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen bij minder zware overtredingen of misdrijven ook voor een Halt-straf in aanmerking komen. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak, waarbij Halt de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere biedt excuus aan, vergoedt de schade en maakt specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken.

Kijk voor meer informatie over straffen en boetes op de website van het Openbaar Ministerie of Halt.

Legaal of illegaal vuurwerk?

Legaal vuurwerk heeft de volgende kenmerken:

 • Op de verpakking staat: ‘Geschikt voor particulier gebruik’, informatie over de fabrikant, het artikeljaar en productiejaar, de CE-markering en een vermelding of afbeelding van de effecten van het vuurwerk na afsteken.
 • Het bevat een Nederlandstalige handleiding.

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de wettelijke eisen en kan bij gebruik zeer gevaarlijk zijn. Dit vuurwerk bevat teveel kruit en vaak wordt gebruikgemaakt van snel brandend lont. Hierdoor kun je niet altijd op tijd wegkomen. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn: minivuurpijlen (babypijltjes), Romeinse kaarsen, strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, lawinepijlen, cobra’s, vuurpijlen en knalvuurwerk. Illegaal vuurwerk is niet te koop bij Nederlandse vuurwerk-verkooppunten.

Als je denkt dat ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of verkocht, kun je dit melden bij de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-88 44, of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 - 70 00. 

Kijk voor meer informatie op de website van de politie.

 

Lees meer

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden: