Een veilige omgeving voor kinderen: water in de buurt

In Nederland ben je bijna altijd wel in de buurt van water, en dat geldt ook voor veel speelterreinen. Hoe zorg je als gemeente of beheerder van speelterreinen dat deze omgevingen veilig zijn voor kinderen?

Foto van Redactie VeiligheidNL
Redacteur
Redactie VeiligheidNL

Uiteraard hebben ouders de taak om hun kinderen te leren omgaan met water, en om toezicht te houden. Ook is heel belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Toch verdienen zogenaamde constructieve maatregelen de voorkeur om kinderen te beschermen tegen oppervlaktewater. Want constructieve maatregelen hebben het voordeel dat ze altijd en voor iedereen werken, meer dan gedragsmaatregelen.

Een veilige omgevingsinrichting voor kinderen

Kinderen spelen graag bij het water en daar moet ook plaats voor zijn, in een gemeente of in een speeltuin met een watergedeelte. Wanneer je een omgeving veilig wilt inrichten, is met name van belang dat kinderen niet onbedoeld in het water terecht kunnen komen.

Steile en gladde taluds waar geen bescherming staat, kunnen gevaar opleveren. Kleine kinderen die van een talud rennen, kunnen namelijk niet zo makkelijk stoppen. Wat dat betreft leveren fietspaden met haakse bochten voor kinderen ook problemen op. Water in de buurt van trapveldjes moet ook goed afgeschermd worden zodat er geen ballen in het water kunnen komen. Vaak werkt het aanleggen van veilige plekken goed. Dit zijn plekken waar kinderen makkelijk bij het water kunnen spelen. Met name bij natuurvriendelijke oevers is het van belang veilige plaatsen te maken.

Duidelijke overgang van land naar water

Door de overgang tussen land en water zo veilig mogelijk te maken, kun je voorkomen dat kinderen ongewild in het water terechtkomen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het hoogteverschil tussen land en water zo klein mogelijk is. Een stevige oeverrand is ook erg belangrijk. De rand mag niet afbrokkelen als een kind op het randje gaat staan of juist uit het water wil klimmen. 

Bij een veilige overgang tussen land en water heb je een waterdiepte nodig van maximaal 50 cm tot een meter uit de kant. 

Goed zicht op het water

Problemen kunnen ook ontstaan als er planten vanaf de kant over het water hangen. Hierdoor is er slecht zicht op het water en kun je kinderen uit het oog verliezen. Natuurlijke oevers zijn wat dat betreft lastig. Aan de ene kant zijn ze veilig, omdat de overgang van land naar water geleidelijk verloopt. Kinderen kunnen daardoor makkelijk zelf uit het water komen, mochten ze in het water terecht komen. Aan de andere kant kunnen kinderen bij veel oeverplanten minder goed zien waar het water begint en het land ophoudt.

Maak water veiliger voor kinderen

In eerste instantie lijkt het onmogelijk het water zo te veranderen dat het veiliger wordt voor kinderen. Toch kun je een aantal maatregelen nemen zodat kinderen het gevaar makkelijker kunnen zien en ze makkelijker gered kunnen worden, mochten ze toch te water raken. Zorg eventueel voor een steiger met een goede balustrade. 

Het belangrijkste is dat water herkenbaar moet zijn als water. Als er bepaalde waterplanten op het water groeien, zien jonge kinderen minder goed dat zij daar niet op kunnen staan. Leg daarom het onderwatertalud goed aan en zorg dat het hard en stabiel is. En onderhoud de oevers en de waterplanten. Op die manier maak je water veiliger voor kinderen. 

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.