Snelheid achteruitgang gehoor zorgt voor meer eenzaamheid 55-plussers

Ouderen bij wie het gehoor achteruitgaat geven aan meer eenzaam te zijn. Regelmatig het gehoor monitoren bij ouderen kan helpen om eenzaamheid te voorkomen.

Onderzoek toont aan dat de snelheid waarmee het gehoor achteruitgaat, samenhangt met een toename in eenzaamheid. Bij mensen van 57 jaar en ouder bij wie het gehoor snel achteruit ging, werd een grotere toename in eenzaamheid gevonden dan bij ouderen bij wie het gehoor minder snel achteruit ging. Deze resultaten benadrukken het belang van het monitoren van gehoor bij ouderen. 

Eenzaamheid en gehoorverlies 

Aan het onderzoek uit Amsterdam deden ruim 1100 ouderen mee tussen de 55 en 97 jaar. Onderzoekers namen telefonisch een hoortest af om het gehoor te kunnen meten. Ook werden vragenlijsten afgenomen over eenzaamheid en depressieve gevoelens. Deze testen werden na ongeveer vier en zeven jaar weer herhaald.

De onderzoekers vonden dat ouderen bij wie het gehoor relatief snel achteruitging, zich ook eenzamer waren gaan voelen dan ouderen bij wie het gehoor minder snel achteruitging. Echter, dit werd alleen gevonden voor ouderen die al in enige mate slechthorend waren en voor ouderen die recent hun partner hadden verloren.

De onderzoekers concludeerden dat in de beginfase van slechthorendheid de afname in gehoor mogelijk nog niet tot merkbare gevolgen op sociale relaties leidt. Dit speelt alleen wanneer het gehoor al slechter is. Daarnaast zijn ouderen die recent weduwe of weduwnaar zijn geworden een kwetsbare groep. Een afname in het gehoor beperkt hen waarschijnlijk in het vinden van emotionele steun door en voor het verlies van partner. 

De onderzoekers beargumenteerden dan ook dat belangrijk is om het gehoor van ouderen regelmatig te monitoren, ook om preventieve maatregelen te kunnen nemen tegen eenzaamheid. 

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden: