Landelijk programmaplan Valpreventie in de maak

Het op grote schaal uitvoeren van effectieve valpreventie activiteiten voor ouderen met een verhoogd valrisico is essentieel om de druk op de zorg te verminderen en zelfredzaamheid van ouderen te behouden. Het kabinet heeft deze maatregel opgenomen in het Coalitieakkoord en vanaf 2023 zal valpreventie in Nederland breed in de praktijk worden gebracht. Het programmaplan hiervoor is in de maak en op uitnodiging van VeiligheidNL ging minister Helder vandaag hierover in gesprek met ouderen en professionals.

Laatste wijziging: 11-7-2022

Gerichte aanpak valpreventie nodig

Afgelopen oktober luidde VeiligheidNL de noodklok. Bij gelijkblijvend beleid neemt het aantal Spoedeisende Hulp opnamen door een val in 10 jaar tijd met 50% toe en verdubbelen de directe medische kosten. Reden voor het kabinet om het landelijk verder brengen van effectieve valpreventie als maatregel op te nemen in het Coalitieakkoord. Dat vraagt wel om een gerichte aanpak volgens Minister Helder:
"Valpreventie is een superbelangrijk onderwerp. Want met elke val die we voorkomen, kunnen ouderen langer het leven blijven leiden op de manier waarop zij dat willen, fit en zelfstandig. Toch is meedoen aan een valpreventie-training niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen moeten soms echt een drempel over. We willen hen aanmoedigen om die stap te zetten en toch naar een training te gaan. Het kabinet trekt de komende jaren geld uit om meer mensen te helpen met valtrainingen."

Landelijk programmaplan

Om de maatregel uit het Coalitieakkoord uit te voeren stelt VWS, met ondersteuning van VeiligheidNL, een Landelijk Programmaplan Valpreventie op. Op basis van gesprekken met een brede vertegenwoordiging van stakeholders uit het werkveld wordt dit verder uitgewerkt. Voor de uitvoering zijn veel verschillende partijen uit zowel het sociaal als zorgdomein noodzakelijk. Vandaag ging minister Helder met hen, en met ouderen, in gesprek en keek ze mee bij een van de effectieve valpreventieve beweegprogramma's 'In Balans'. Eén van de deelneemsters is Ellen (65 jaar):
"De cursus heeft mij enorm verrast. Ik vond het heel leuk en leerzaam en ik kreeg inzichten waar ik in mijn dagelijks leven veel aan heb. Ik ging deelnemen omdat ik eerder al twee keer ongelukkig ben gevallen en flink moest revalideren. Dankzij de hoeveelheid tips, handige oefeningen en het toepassen van bewust gedrag, voel ik mij vandaag de dag weer vitaal en kan ik veel makkelijker en vrijer bewegen."

Valpreventie loont

Uit een eerder uitgevoerde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse blijkt dat inzet op valpreventie bij ouderen met een verhoogd valrisico tot besparingen leidt. Martijntje Bakker, directeur van VeiligheidNL, schetst dat als in dit Programmaplan wordt ingezet op de juiste effectieve programma’s en maatregelen er potentieel 81.000 vallen en 7.400 Spoedeisende Hulp bezoeken met letsel door een val per jaar voorkomen kunnen worden.