Beoordeling Zorginstituut: valpreventie is effectieve zorg

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beoordeeld welke onderdelen van valpreventie onder te verzekeren zorg vallen. Dit is extra van belang omdat de landelijke uitrol van valpreventie is opgenomen in het regeerakkoord. Het Zorginstituut concludeert dat valpreventie effectieve zorg is voor ouderen met een hoog valrisico en dat deze bestaat uit 3 onderdelen. Twee van de drie onderdelen, valrisicotest en valanalyse, vallen al onder de verzekerde zorg voor ouderen met het vermoeden op of een vastgesteld hoog valrisico. Ook een deel van de adviezen op maat, de derde stap, zijn al verzekerde zorg.

Trainingsprogramma’s onder begeleiding zijn een onderdeel van de derde stap en volgens het Zorginstituut effectief. Bij de beoordeling hiervan maakt het Zorginstituut een onderscheid tussen begeleiding door een fysio- of oefentherapeut vanuit de Zorgverzekeringswet en begeleiding door een instructeur vanuit het sociaal domein. Ouderen met bijvoorbeeld onderliggende of bijkomende aandoeningen kunnen voor deze zorg vanuit de Zorgverzekeringswet in aanmerking komen. Huidige voorwaarden en beperkingen in de Zorgverzekeringswet belemmeren op dit moment echter de daadwerkelijke vergoeding van deze valpreventieve trainingsprogramma’s. Het is aan de minister van VWS om te besluiten of en hoe deze zorg in het basispakket opgenomen kan worden. Ouderen zonder onderliggende aandoeningen of bijkomende problemen kunnen een programma volgen dat via de gemeente wordt aangeboden. 

Valpreventieve beweegprogramma’s leveren de belangrijkste bijdrage aan het voorkomen van valongevallen bij ouderen. VeiligheidNL vindt het daarom ontzettend belangrijk dat alle ouderen met een verhoogd valrisico toegang hebben tot deze programma’s. Ongeacht vanuit welk domein het wordt georganiseerd. VeiligheidNL steunt daarom de conclusie van het Zorginstituut dat het noodzakelijk is dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken en de drie onderdelen van valpreventie samen breed en systematisch organiseren. Om effectieve valpreventie schaalbaar en effectief in de praktijk te brengen is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden in het sociaal en zorgdomein. 

VeiligheidNL is blij dat de beoordeling van het Zorginstituut er is. Deze beoordeling bevestigt het belang en effectiviteit van valpreventie en geeft duidelijkheid over hoe valpreventie vorm gegeven kan worden en wie daarin een rol speelt. Structurele aanpak van valpreventie is hard nodig gezien de verwachte stijging van het aantal SEH bezoeken na een valongeval. De persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van een valongeval zijn enorm. Met opname in het regeerakkoord en deze duiding kan een landelijke aanpak van valpreventie stevig vorm krijgen. Samen met het ministerie van VWS zet VeiligheidNL zich in om de landelijke implementatie van valpreventie verder te brengen. 

Op de hoogte blijven van nieuws over Valpreventie?

Meld je aan

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.