1,1 miljoen ouderen heeft een verhoogd valrisico

Gemeenten aan zet voor valpreventie bij ouderen

In het coalitieakkoord krijgen gemeenten de taak om valpreventie aan te bieden aan hun inwoners van 65 jaar en ouder. In de miljoenennota wordt voorzien dat voor het uitvoeren van deze taak de gemeenten substantiële financiële middelen krijgen om hier een centrale rol in te spelen. Dit is een noodzakelijke opgave om effectieve valpreventie op te zetten en het tij te keren. Hoe die middelen precies verdeeld worden per gemeente wordt de komende maanden nog uitgewerkt. Duidelijk is wel dat gemeenten aan zet zijn. Maar wat betekent dit voor de gemeente? Wat is het verwachte aantal inwoners met een verhoogd valrisico en welke kosten zijn hiermee gemoeid?

 

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport: “Valpreventie is erg belangrijk want met elke val die we voorkomen zorgen we ervoor dat ouderen langer fit en zelfstandig blijven, zowel in de thuissituatie als in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ik realiseer mij dat gemeenten echt een uitdaging hebben om gericht met valpreventie aan de slag te gaan. Met partijen uit zowel het sociaal als zorgdomein. Gelukkig zijn er al veel gemeenten die het goede voorbeeld geven en hun ervaringen delen, maak daar vooral gebruik van!”

 

Aantallen inwoners met verhoogd valrisico per gemeente

VeiligheidNL heeft een interactieve landkaart ontwikkeld waarin gemeenten in één oogopslag kunnen zien welke opgave zij hebben in het verminderen van het aantal valongevallen. Op de kaart wordt het aantal inwoners met een geschat verhoogd valrisico, de kosten die hiermee gemoeid zijn en prognoses over 5 en 10 jaar per gemeente weergegeven. Deze prognoses tonen de impact van de dubbele vergrijzing en laten de noodzaak zien dat uitstel niet mogelijk is.

Barbara Gardeniers, wethouder sport en gezondheid gemeente De Fryske Marren: "Valpreventie hebben we opgenomen in het gemeentelijk beleid. We zijn al langer aan de slag met deze problematiek. Wij zijn blij met de extra aandacht die het onderwerp nu krijgt. Daarmee kunnen we ons huidige aanbod optimaliseren."

Marijn van Ballegooijen, wethouder Zorg in gemeente Amstelveen: "Het is best moeilijk om toe te geven dat sommige dingen moeilijker gaan als je ouder wordt. Toch is het belangrijk om aandacht te hebben voor valpreventie. In Amstelveen hebben we standaard meerdere valpreventiecursussen beschikbaar. Of de Otago-lessen bij fysiotherapeuten. Maak daar gebruik van, want het helpt om langer leuke dingen te kunnen blijven doen. Tijdens de Valpreventieweek kunnen ouderen laagdrempelig kennismaken met de mogelijkheden die er in Amstelveen zijn voor valpreventie."

Wat betekent dit voor gemeenten

Een op de drie 65-plussers heeft een verhoogd valrisico. Hiervan komt 10% jaarlijks op de Spoedeisende Hulp, dit zijn ruim 280 ouderen per dag. Valpreventie begint met een tijdige signalering van een verhoogd valrisico. Dit kan al door het stellen van twee vragen. In het coalitieakkoord is dan ook een stevige ambitie geformuleerd in het opsporen, screenen en deelname van ouderen aan effectieve valpreventieve beweegprogramma's. VeiligheidNL vindt het essentieel dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken en de drie onderdelen van valpreventie samen breed en systematisch organiseren. Om effectieve valpreventie schaalbaar en effectief in de praktijk te brengen is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden in het sociaal en zorgdomein

Martijntje Bakker, directeur/bestuurder VeiligheidNL: "Vanuit VeiligheidNL willen we gemeenten op allerlei manieren ondersteunen en faciliteren om dit in de praktijk te brengen. Gemeenten kunnen aan de slag met Lokaal Vitaal. Dit is een handboek dat hen in een aantal stappen helpt om tot een effectieve valpreventie-aanpak te komen. In samenwerking met het RIVM organiseren wij ook webinars om gemeenten te ondersteunen met kennis en praktische tools."

Valpreventieweek: motiveren van ouderen om aan valpreventie te doen

In de jaarlijkse valpreventieweek, van 3 t/m 9 oktober, werkt VeiligheidNL samen met landelijke partners en lokale (zorg) professionals aan meer kennis en bewustwording over valpreventie. De eerste stap om valongevallen te voorkomen is het identificeren van ouderen met een verhoogd valrisico en hierover met hen in gesprek te gaan. Dat is niet altijd makkelijk. Ouderen zien vaak niet het belang om tijdig aan valpreventie te werken. Om professionals te ondersteunen bij het voeren van gesprekken over valpreventie heeft VeiligheidNL een e-learning ontwikkeld waarin op een interactieve manier de weerstanden en motieven van ouderen aan bod komen. Zo zorgen professionals ervoor dat ouderen écht gemotiveerd zijn om met de adviezen aan de slag te gaan.

Verantwoording methode:

Verantwoording methode:

Uit het aantal ziekenhuisopnamen na een val (privé en in het verkeer), werd per gemeente naar verhouding berekend hoeveel senioren op de afdeling voor spoedeisende hulp (SEH) terecht kwamen. Per gemeente werden de zorgkosten berekend van de letselslachtoffers van 65 jaar en ouder met behulp van het Letsellastmodel. Op basis van het aantal opnamen werd berekend hoeveel personen van 65+ er naar verhouding betrokken zijn bij een valincident. Als er relatief meer personen worden opgenomen na een valincident in een gemeente, gingen wij ervan uit dat er ook relatief meer inwoners zijn met een verhoogd valrisico. 

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden: