Onderschatting gevaar onveilig gebruik huishoudchemicaliën oorzaak ernstige ongevallen

Jaarlijks circa 7000 ongevallen

Blog - Veiligheid voor alles?

Blog van Saskia Kloet - Veiligheid voor alles? Onzekere ouders als gat in de markt.

Website alles over spelen vernieuwd

De website www.allesoverspelen.nl bevat achtergrondinformatie over wetgeving, normen en beheer van speeltoestellen en speelgelegenheden. Onlangs is de site geactualiseerd.