Ongevallen met vuurwerk

Op 31 december 2013 en 1 januari 2014 zijn 700 slachtoffers van vuurwerkongevallen behandeld op de SEH-afdeling van een ziekenhuis. Deze informatie is afkomstig uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL, aangevuld met gegevens die de NOS en VeiligheidNL verzameld hebben op SEH’s van niet LIS-ziekenhuizen. Alle Nederlandse SEH’s zijn hierdoor vertegenwoordigd in deze rapportage. Ten opzichte van de jaarwisseling 2012-2013 betekent dit een daling van 3 procent van het aantal SEH-behandelingen. Het aandeel ziekenhuisopnamen is met 16 procent vergelijkbaar met de vorige jaarwisseling. Tijdens de jaarwisseling 2013-2014 viel één dodelijk slachtoffer, een 51-jarige man die vermoedelijk in de weer was met zwaar (verboden) vuurwerk.

Bron: Letsel Informatie Systeem 2013-2014, VeiligheidNL
Vuurwerkongevallen 2013-2014 download pdf